mẫu đơn vay vốn techcombank

Chợ Online TPHCM has 107040 members.. Chợ Online TPHCM. Closed group. Join Group. settingsMore. Join this group to see the discussion, post and.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày