lam cmnd o dau ngân hàng bưu điện liên việt tuyển dụng

Hồ tiêu đen nguyên hạt Minh Khang mang tới bảo đảm về chất lượng, dinh. Tiêu đen nguyên chất được bán với giá tiêu đen cho khách hàng mua với giá tốt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày