gửi chuyển phát nhanh bao nhiêu tiền tiên chỉ

Vay kinh doanh không thế chấp là gì? Vay vốn kinh doanh không cần thế chấp. Vay kinh doanh không thế chấp là hình thức cho phép người kinh doanh vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày