1 tỷ đồng bằng số

Thị trường Tòa Nhà Văn Phòng cao cấp khu vực Công Trường Mê Linh sẽ ngày càng sôi động với dự án Tòa nhà Vietcombank, một tòa nhà hạng A được hoàn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày