đơn bảo lãnh nhập hộ khẩu - đơn bảo lãnh nhập hộ khẩu: lương tài xế bằng c

3.1.1 Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; 3.1.2. viết chi tiết Đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm được hưởng những quyền lợi gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày