ngan hang vay von tieu dung

Bạn đang có nhu cầu vay vốn mở rộng cơ sở kinh doanh hay khởi nghiệp ngay hôm nay?. Phương thức giải ngân linh hoạt một lần hoặc nhiều lần. đồng để mở thêm cửa hàng mới, anh chị tư vấn cho tôi các giấy tờ thủ tục cần chuẩn bị?. Hộ kinh doanh do tôi đứng ra kinh doanh nhưng trên Đăng ký kinh doanh vẫn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày