toi lam gia giay to cua co quan nha nuoc

Sau này em lấy chồng có làm lại chứng minh thư nhân dân và đã thay đổi số. Sổ hộ khẩu thì phải thực hiện trước khi xác nhận thay đổi số CMND trên Sổ đỏ).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày