chuyen qua bao

Tag: #công thức giải nhanh hóa học, # công thức hóa học, # Hóa học 12, # Hóa học vô cơ, # hóa học hữu cơ. Giải bài tập học học bằng phương trình ion.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày