cách tính tiền hưởng thai sản 2018

Nhân viên bộ phận thu hồi nợ Home Credit. Home Credit Vietnam. mình cũng là người vay của homecredit lên cũng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày