mua shisha o dau - mua shisha o dau:

BÁO ĐẤT VIỆT: Đọc Tin tức NÓNG VN và Thế Giới nhanh nhất. Thông tin về chính tri, pháp luật, quân sự VN và TG luôn được cập nhật tại bao Dat Viet.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày