vay mua nhà vietinbank

Nhân viên tín dụng ngân hàng là gì?1.. báo cáo cho thấy mỗi cán bộ, công nhân viên có mức lương bình quân tháng là 11,03 triệu đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày