lương vietcombank - lương vietcombank: xe đạp điện nhật nhập khẩu

Điều kiện, hồ sơ cần thiết, quy trình vay mua nhà là những thông tin cần biết để. thủ tục liên quan tới việc thế chấp tài sản đảm bảo và giải ngân khoản vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày