bưu điện quy nhơn tuyển dụng khuyến mãi cuộc gọi viettel 2018

Đối với các chuyến khởi hành ngoài khoảng thời gian này, vui lòng tham khảo lịch bay của chúng tôi. Không có tình trạng chuyến bay cho các chuyến bay liên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày