vay ngan hang 300 trieu lai suat bao nhieu vay tiền bằng thẻ tín dụng fe

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày