sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Vay tiền mặt Vietcombank là một sản phẩm cho vay tín chấp của. Cho vay cán bộ công nhân viên; Cho vay tiêu dùng cá nhân; Cho vay cán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày