dang ky vay tien fecredit

VAY TIỀN MUA XE Ô TÔ: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN BẠN NÊN BIẾT Nhu cầu sở. hóa chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện cho người tiêu dùng vay mua xe ô tô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày