cho vay có thế chấp tài sản

Luật sư cho tôi hỏi nội dung liên quan tới giấy vay tiền như sau: tôi. tôi có thể viết giấy vay tiền bằng tay mà không in ra và trong giấy vay tiền. 1/ Thông tin bên vay: ( trường hợp cả 2 vợ chồng đứng tên vay). Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày