cong ty tai chinh hd sai gon - cong ty tai chinh hd sai gon:

Tính số liên kết hidro bị phá vỡ và hình thành khi gen nhân đôi 4 lần ?. Gợi ý: Plasmit là phân tử ADN dạng vòng nên số liên kết cộng hóa trị sẽ bằng số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày