nhac tich tac dong ho quay vong vay tien tieu dung ngan hang sacombank

Quy định về đáo hạn ngân hàng là khi bạn vay tiền từ ngân hàng và trong. Người mua phải nhận và sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ do bên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày