bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ

+ Vay tín chấp ngân hàng vietcombank Lãi suất từ 0.6%/tháng. tại Việt Nam, Vietcombank luôn chú trọng mảng khách hàng cá nhân, các sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày