vay thế chấp 100 triệu trong 2 năm

Công ty chứng khoán sẽ bán giải chấp cổ phiếu của nhà đầu tư mua chứng khoán có. Tên tiếng Việt, Tên tiếng Anh, Số lần xem, Số thảo luận, Số bài bổ sung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày