ngân hàng ocb gần nhất goi hang viettel - goi hang viettel:

Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản. Đặc điểm: khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. Mục đích:. Đăng ký: Tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Ngày giải ngân *.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày