ho so lua tap cuoi youtube

TIỆM CẬN HÀM SỐ GIẢI BẰNG CASIO. CASIO GIAITOAN.. Tuyệt kĩ casio tính nhanh, biểu diễn, rút gọn biểu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày