tôi cần bạn trong tiếng anh

[TẬP 6] Cô Vợ Hợp Đồng - Truyện Ngôn Tình Hiện Đại 2019 #.. ôi nghe là có thai 1 tháng rồi cưới nay thai đã 2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày