cho lg2=a tính lg125/4 theo a

Gói dự án cung cấp các hình thức hỗ trợ cho vay vốn thuê, thuê mua, vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại với diện tích nhỏ hơn 70m2, giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày