ưu đãi thẻ tín dụng vpbank

Ngân hàng cho vay mua xe ô tô cũ, mới có lãi suất thấp, thời gian xét duyệt hồ. vay vốn mua xe, lựa chọn ngân hàng và gói cho vay mua xe trả góp phù hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày