tư vấn bảo hiểm bảo việt nhân thọ

Bán đất tại Hải Phòng, chuyển nhượng, mua bán nhà đất, đầy đủ, cập nhật nhất.. Do tôi muốn lên đời xe ô tô mới, nên tôi bán gấp lô đất cực đẹp, duy nhất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày