tin tức bến tre hôm nay

Mẫu tờ đơn đăng ký cấp lại biển số, thời hạn giải quyết lệ phí cấp đổi.. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn những hướng dẫn các bước thủ tục. + Chủ xe giao giấy hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày