ngan hang vietinbank cho vay the chap

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất năm 2019 được cập nhật theo bảng lãi suất từng tháng, kèm theo thông tin về ngân hàng SHB. So sánh lãi suất ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày