vietcoombank - vietcoombank: cmnd nữ 2019

Luật Minh Khuê cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng bảo đảm tiền vay. đó số tiền gốc là …………, phí cho vay lại và cho nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi,.. điều gì gây khó khăn trở ngại đến việc bán tài sản bảo đảm; phối hợp với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày