phong giao dich vp bank quan 3

TẠI SAO CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH TIÊU DÙNG VIỆT NAM. (Àh bạn này còn đưa cho mình thông tin để đăng nhập vào website và xem.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày