mat bang o can tho

Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch tài chính mua nhà đó là các. Từ đó có kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu phù hợp để đạt được mục đích.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày