http://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx nón bảo hiểm viettel

Ngân hàng trực tuyến VCB IBanking. Ngân hàng trực. Ngân hàng trên điện thoại di động VCB-Mobile B@nking. Xem thêm. Chỉ mục trang. Chỉ mục trang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày