muốn vay tiền ngân hàng mua nhà

Rút tiền tín dụng nhanh - rẻ trên toàn quốc.. Rút toàn bộ số tiền trong thẻ.. Chi phí thấp chỉ 1% cho mọi giao dịch, phục vụ tại nhà, linh động và liên tục.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày