hướng dẫn cách vay tiền ngân hàng agribank

Ngôi nhà mơ ước | Chị Nguyễn Thị Nhỏ - Long An | 11/6/2016 | HTV Ngoi nha. Chúc chương trình Ngôi nhà Mơ ước.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày