vay vốn mua nhà bidv

Tôi chỉ có kinh phí 300 triệu và có ý định mua xe đi chừng 5-7 năm rồi đổi khi có điều kiện. Nhờ độc giả tư vấn giúp tôi nên mua xe nào ít hỏng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày