cách ứng tiền cho sim mobiphone

Hồ Quang Hiếu TV 30,297,134 views · 4:42. Vô Cùng | Vì Anh Thương Em | Phan Duy Anh | BỐ VỢ Quốc Tân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày