điều kiện để vay ngân hàng chính sách xã hội

ONE PIECE: Kho bau One Piece Chap 957 Sau khi chap 957 của One Piece ra mắt thì Eiichiro Oda đã hé.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày