tiền vnd được sản xuất ở đâu

Từ xa xưa tới nay mấy ai bằng Mục Kiền Liên, tấm gương ân tình. MẸ || TÂN NHÀN || NHẠC PHẬT PHÁP || VU LAN MÙA BÁO HIẾU.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày