xem thoi gioi di dong - xem thoi gioi di dong:

Được xem là nhà mạng có nhiều ưu đãi, khuyến mại dành cho các khách hàng, trong tháng 11 này, MobiFone tiếp tục đưa đến cho khách hàng chương trình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày