vay vốn mua nhà đất lãi xuất cho vay

Hệ thống siêu thị Điện máy XANH hân hoan giới thiệu thành viên. Óc Eo, H. Thoại Sơn, T. An Giang (Ngay vòng xoay Núi Tượng)​​​​​​.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày