khong co ngang hang

Thủ tục hủy thuê bao trả sau Mobifone cho cá nhân và doanh nghiệp dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều, Chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể hủy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày