điện thoại thế giới di đông - điện thoại thế giới di đông:

Đăng ký chính chủ của sim Viettel là gì?. Cuối cùng sau 30 ngày kể từ ngày thuê bao bị chặn 2 chiều mà khách hàng.. Câu trả lời là bắt buộc phải có nhé.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày