tiền kiếm tiền

Bước 2: Khách hàng nhấn chọn vào ô TRA CỨU CHỈ SỐ VÀ HÓA ĐƠN. Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng bấm vào nút đăng ký để tạo mới tài khoản.. để đăng nhập xem giấy thông báo tiền điện hoặc download hóa đơn điện tử. nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày