mẫu vay vốn ngân hàng đông á cách tính quy tắc tam suất

Hướng dẫn cách nhắn tin đăng ký mua thêm ngày sử dụng của sim. trước có thể chuyển đổi tiền trong tài khoản chính thành ngày sử dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày