đăng ký 3000đ gọi 30 phút viettel

Có thể nào đi vay vốn ngân hàng mà không cần tài sản thế chấp? Điều tưởng chừng không thể đó lại hoàn toàn khả thi với với gói vay tín chấp ngân hàng theo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày