tiền công may áo dài tra mã bưu cục vnpost

Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định 08 trường hợp người lao động được yêu cầu hưởng BHXH 1 lần: - Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày