sim thang long

Bán đất khu Văn phòng đăng ký đất Mỹ Quý. Diện tích: 87.7 m2 (4 x 21.9), Giá: 550 Triệu. Loại: Đất ở. Địa chỉ: Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày