điện máy xanh điều hoà casper so sánh lãi suất cho vay ngân hàng

Bảo Việt Nhân Thọ là công ty phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại. Trọn đời yêu thương với nhiều ưu điểm hấp dẫn, linh hoạt trong gói chăm sóc sức. Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng mở rộng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày