địa chỉ điện máy xanh quận cầu giấy

Thuế GTGTCăn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 sửa đổi,. Khi mua hàng hóa trên 20 triệu đồng, trong kỳ doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT.. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.. trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày